Privatumo Politika

Uždaroji akcinė bendrovė „NUTESA“, juridinio asmens kodas: 304688942, registruotos buveinės adresas: Marių 60A-45, Kaunas (toliau – Bendrovė, mes, mūsų, mums) šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikia informaciją apie tai, kaip yra renkami, naudojami, saugomi ir kitaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys naudojantis Bendrovės valdoma interneto svetaine www.almeja.lt (toliau – Almeja.lt).

Privatumo politika yra parengta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu ir apsauga.

Privatumo politika taikoma kiekvieną kartą Jums apsilankius Almeja.lt, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių, kt.) naudojate. Naudodamiesi Almeja.lt turite patvirtinti, kad perskaitėte šią Privatumo politiką ir su ja sutinkate.

Prašome Jūsų atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką. Jeigu Jūs nesutinkate su šia Privatumo politika, rekomenduojame nesinaudoti Almeja.lt.

 

ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

Jūsų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „NUTESA“, teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas: 304688942, buveinės adresas: Marių 60A-45, Kaunas, telefono Nr.: +37060831070, elektroninio pašto adresas: home@almeja.lt

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Jūsų asmens duomenis tvarkome laikydamiesi šių principų:

Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principasJūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu
Tikslo apribojimo principasJūsų asmens duomenys renkami aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu
Duomenų kiekio mažinimo principasTvarkomi Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi
Saugojimo trukmės apribojimo principas
Jūsų asmens duomenys saugomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi
Vientisumo ir konfidencialumo principasJūsų asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Jūsų asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo, taip pat nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo

 

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

Mes tvarkome tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra būtini pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi.

Asmens duomenų kategorijosTvarkomi asmens duomenysAsmens duomenys gaunami
Tapatybės infetifikavimo duomenysVardas PavardėIš jūsų tiesiogiai
Iš jūsų atstovo
Kontaktiniai duomenysTelefono numerisIš jūsų tiesiogiai
Iš jūsų atstovo
Atstovavimo duomenysAtstovavimą patvirtinančio dokumento ir jo priedų turinys elektroninio pašto adresas adresasIš jūsų tiesiogiai
Iš jūsų atstovo
Užklausos duomenysUžklausos data, laikas, numeris užklausos ir jos priedų turinys atsakymo į užklausą data, laikas, numeris atsakymo į užklausą turinys užklausai įvykdyti būtini duomenysIš Jūsų tiesiogiai
Iš Jūsų atstovo

Iš trečiųjų asmenų (paslaugų teikėjų, viešojo administravimo subjektų, kt.)
Pirkimo duomenysUžsakymo data, laikas, numeris
Užsakymo turinys
Informacija apie atsiskaitymus
Informacija apie prekių pateikimą
Informacija apie prekių užnešimą
Informacija apie prekių surinkimą
Informacija apie užsakymo vykdymą
Informaciją apie prekių grąžinimą
Bendravimo vykdant užsakymą turinys
Iš Jūsų tiesiogiai
Iš Jūsų atstovo
Iš trečiųjų asmenų (paslaugų teikėjų, kredito įstaigų, lizingo bendrovių, kt.)
Sugeneruojami užsakymo priėmimo ir vykdymo eigoje
Sukuriami ir fiksuojami automatiškai slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba
Susipažinimo su dokumentais duomenysŽyma apie susipažinimą su pirkimo - pardavimo taisyklėmis, Privatumo politika ir (ar) kitais mūsų dokumentais
Sukuriami ir fiksuojami automatiškai slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba
Susipažinimo su pirkimo - pardavimo taisyklėmis, Privatumo politika ir (ar) kitais mūsų dokumentais data ir laikas
Sukuriami ir fiksuojami automatiškai slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba
Vaizdo kamerų stebėjimo duomenysJūsų atvaizdas Vaizdo medžiagaIš Jūsų, kai patenkate į vaizdo kamerų stebėjimo lauką
Socialinio tinklo paskyros duomenysPaskyros vardas
Paskyros profilio nuotrauka
Jūsų išreikštos reakcijos („patiktukai“) paskelbtai informacijai
Jūsų palikti komentarai
Mūsų paskyroje Jūsų patalpintas turinys
Iš Jūsų
Iš socialinių tinklų ar kanalų
Jūsų pasirinkimu pateikiami duomenysInformacija kurią pateikiate apie saveIš jūsų tiesiogiai Iš jūsų atstovo

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Užklausos (prašymo, skundo, konsultacijos, kt.) nagrinėjimas

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kad galėtume priimti Jūsų užklausą, ją tinkamai išnagrinėti ir pateikti atsakymą bei kitą reikiamą informaciją.

Tvarkomų asmens duomenų kategorijosAsmens duomenų tvarkymo pagrindasAsmens duomenų saugojimo terminas
 T apatybės identifikavimo
duomenys
 Kontaktiniai duomenys
 Atstovavimo duomenys
 Užklausos duomenys

 Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b p.)
 Teisinės prievolės vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. c p.)
 Teisėtas interesas ginti mūsų teises, kai kyla ginčas ar yra tikimybė

jam kilti (BDAR 6 str. 1 d. f p.)
 Užklausos vykdymo metu
 1 metus po užklausos įvykdymo
 Jei kyla ginčas ar yra tokio ginčo tikimybė - iki sueis pareiškimo, skundo ir pan. pateikimo terminas, ieškinio senaties
terminas, įsiteisės galutinis sprendimas

Informuojame, kad mes negalėsime išnagrinėti Jūsų užklausos (prašymo, skundo, konsultacijos ir kt.) ir pateikti atsakymo į ją, jeigu Jūs nepateiksite ar neleisite mums
tvarkyti atitinkamų Jūsų asmens duomenų arba pateiksite mums neteisingus ar netikslius Jūsų asmens duomenis.

 

Prekių pardavimas ir paslaugų teikimas

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kad galėtume priimti Jūsų užsakymus, juos administruoti ir vykdyti, teikti su tuo susijusias paslaugas (prekių pristatymo, surinkimo, užnešimo, grąžinimo ir kt.), apdoroti mokėjimus, išduoti sąskaitas, bendrauti su Jumis su užsakymu ir vykdymu susijusiais klausimais ir kt.

Tvarkomų asmens duomenų kategorijosAsmens duomenų tvarkymo pagrindasAsmens duomenų saugojimo terminas
 Tapatybės
identifikavimo
duomenys
 Kontaktiniai duomenys
 Atstovavimo duomenys
 Pirkimo duomenys
 Susipažinimo su
dokumentais
duomenys
 Pirkimo - pardavimo
sutarties sudarymas ir
vykdymas (BDAR 6 str.
1 d. b p.)
 Teisinės prievolės
vykdymas (BDAR 6 str.
1 d. c p.)
 Teisėtas interesas ginti
mūsų teises, kai kyla
ginčas ar yra tikimybė
jam kilti (BDAR 6 str. 1
d. f p.)
 Užsakymo galiojimo
metu
 10 metų po užsakymo
galiojimo pabaigos
 Jei kyla ginčas ar yra
tokio ginčo tikimybė -
iki sueis pareiškimo,
skundo ir pan.
pateikimo terminas,
ieškinio senaties
terminas, įsiteisės
galutinis sprendimas

Informuojame, kad Jūs negalėsite pateikti mums užsakymo ir mes negalėsime sudaryti su Jumis pirkimo – pardavimo sutarties ar įvykdyti su Jumis sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį, jeigu Jūs nepateiksite ar neleisite mums tvarkyti atitinkamų Jūsų asmens duomenų arba pateiksite mums neteisingus ar netikslius Jūsų asmens duomenis.

 

Paskyros administravimas

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kad užtikrintume Jums galimybę registruotis ir jungtis prie Jūsų paskyros almeja.lt, taip pat tinkamą ir efektyvų Jūsų susikurtos paskyros almeja.lt veikimą ir saugumą.

Tvarkomų asmens duomenų kategorijosAsmens duomenų tvarkymo pagrindasAsmens duomenų saugojimo terminas
 Registracijos,
prisijungimo, paskyros
duomenys
 Susipažinimo su
dokumentais
 Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.) Jūsų paskyros
galiojimo metu

Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu paskyros administravimo tikslu, bet kuriuo metu panaikindamas savo paskyrą. Tą galite padaryti susisiekdami su mumis elektroniniu paštu home@almeja.lt arba telefonu +370 608 31070.

 

Tiesioginė rinkodara

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kad Jūs galėtumėte gauti mūsų naujienlaiškius.

Tvarkomų asmens duomenų kategorijosAsmens duomenų tvarkymo pagrindasAsmens duomenų saugojimo terminas
 Tapatybės identifikavimo duomenys Kontaktiniai duomenys
 Susipažinimo su
dokumentais duomenys
 Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.) Jūsų sutikimo galiojimo metu

Informuojame, kad Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslu, bet kuriuo metu atsisakydami tiesioginės rinkodaros pranešimų (naujienlaiškių, pasiūlymų ir pan.). Tą galite padaryti paspausdami tiesioginės rinkodaros pranešimo atsisakymo nuorodą tokio pranešimo pabaigoje arba susisiekdami su mumis elektroniniu paštu home@almeja.lt arba telefonu +370 609 29731.

 

Žaidimų, akcijų, konkursų organizavimas

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, kad Jūs galėtumėte dalyvauti ir laimėti prizus mūsų organizuojamuose žaidimuose, akcijose, konkursuose.

Tvarkomų asmens duomenų kategorijosAsmens duomenų tvarkymo pagrindasAsmens duomenų saugojimo terminas
 Tapatybės identifikavimo
duomenys

 Kontaktiniai duomenys
 Socialinio tinklo
paskyros duomenys
 Jūsų pasirinkimu
pateikiami duomenys
 Jūsų sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a p.)
 Teisėtas interesas ginti mūsų teises, kai kyla ginčas ar yra tikimybė jam kilti (BDAR 6 str. 1 d. f p.)
 Žaidimo, akcijos, konkurso metu
 1 metus po žaidimo, akcijos ar konkurso
pabaigos
 Jei kyla ginčas ar yra
tokio ginčo tikimybė - iki sueis pareiškimo, skundo ir pan. pateikimo terminas, ieškinio senaties
terminas, įsiteisės
galutinis sprendimas
 Asmens duomenys,
kuriuos pateikiate atlikdami veiksmus socialiniame tinkle ar kanale, saugomi socialinio tinklo ar kanalo valdytojo nustatytais terminais, ir mes negalime daryti tam jokios įtakos

Informuojame, kad Jūs negalėsite dalyvauti ir laimėti prizus mūsų organizuojamuose žaidimuose, akcijose, konkursuose, jeigu Jūs nepateiksite ar neleisite mums tvarkyti atitinkamų Jūsų asmens duomenų arba pateiksite mums neteisingus ar netikslius Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu žaidimų, akcijų, konkursų organizavimo tikslu, bet kuriuo metu atsisakydami dalyvauti žaidime, akcijoje ar konkurse. Tą galite padaryti susisiekdami su mumis elektroniniu paštu home@almeja.lt arba telefonu +370 609 29731. Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu socialiniuose tinkluose ir socialiniuose kanaluose galite įgyvendinti socialinių tinklų valdytojų nustatyta tvarka.

 

Vaizdo stebėjimas

Mes renkame Jūsų asmens duomenis, siekdami užtikrinti Jūsų bei kitų asmenų sveikatos bei gyvybės saugumą, taip pat Jūsų, kitų asmenų bei mūsų turto saugumą.

Tvarkomų asmens duomenų kategorijosAsmens duomenų tvarkymo pagrindasAsmens duomenų saugojimo terminas
 Vaizdo kamerų stebėjimo
duomenys
 Teisėtas interesas
užtikrinti asmenų ir turto saugumą (BDAR 6 str. 1 d. f p.)
 Vaizdo įrašai saugomi 14 dienų ir automatiškai trinami laikmenoje saugant naujus vaizdo įrašus
 Užfiksavus galimai neteisėtą veiką, nelaimingą atsitikimą, kitą incidentą - iki atitinkamo tyrimo pabaigos ir (ar) įsiteisės galutinis sprendimas

Informuojame, kad mūsų parduotuvių, prekių atsiėmimo punktų, sandėlių, administracinių patalpų viduje ir išorėje yra įrengtos vaizdo kameros, kurios fiksuoja ir įrašo vaizdą, patenkantį į vaizdo kamerų stebėjimo lauką. Prieš patenkant į mūsų pastatą, patalpas ar teritoriją, kurioje yra vykdomas vaizdo stebėjimas, pateikiami informaciniai pranešimai dėl vykdomo vaizdo stebėjimo.

 

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus, atsižvelgiant į konkrečius asmens duomenų tvarkymo tikslus.

Ilgesnis, nei nustatytas Privatumo politikoje, asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas, kai asmens duomenys yra reikalingi tikslu pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus, arba yra kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai.

Pasibaigus nustatytam ar pratęstam asmens duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami (ištrinami) be galimybės juos atkurti.

 

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Jūsų asmens duomenis perduodame tik tada ir tik tiek, kiek tai yra būtina pasiekti tikslus, dėl kurių jie tvarkomi, taip pat, kai tai yra būtina pagal teisės aktų reikalavimus.

Asmens duomenų gavėjų kategorijosAsmens duomenų gavėjų pavyzdinis sąrašas
Paslaugų teikėjaiPrekių pristatymo, prekių surinkimo, prekių užnešimo, buhalterines,
informacinių technologijų priežiūros, elektroninių ryšių, skolų išieškojimo,
archyvavimo paslaugas teikiantys asmenys, lizingo bendrovės, kt.
Kredito įstaigosBankai, kredito unijos, kt.
Viešojo administravimo subjektaiTeisėsaugos institucijos, Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kt.
Valstybės įgalioti asmenysAntstoliai, notarai, kt.
KonsultantaiAdvokatai (advokatų padėjėjai), auditoriai, patarėjai, kt.
Duomenų tvarkytojasFizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga,
kuri mūsų vardu ir sudarytos sutarties pagrindu tvarko Jūsų asmens
duomenis
Draudimo bendrovėsDraudimo bendrovės, susijusios su asmens sveikatai ar turtui padarytos
žalos atlyginimu

 

JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

Teisė būti informuotamJūs turite teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą.
Informacija apie mūsų atliekamą asmens duomenų tvarkymą
pateikiama Privatumo politikoje
Teisė susipažinti su asmens
duomenimis
Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar Jūsų asmens
duomenys yra tvarkomi, ir susipažinti su tvarkomais savo asmens
duomenimis
Ištaisymo, patikslinimo teisėJūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume neteisingus ar
netikslius Jūsų asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais
asmens duomenys yra tvarkomi, Jūs turite teisę reikalauti, kad
mes papildytume neišsamius Jūsų asmens duomenis
Ištrynimo teisė („teisė būti pamirštam“)Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume Jūsų asmens
duomenis, kai yra bent viena iš šių aplinkybių: (1) asmens
duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie
buvo saugomi ar kitaip tvarkomi; (2) atšaukiate sutikimą, kuriuo
grindžiamas asmens duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio
pagrindo tvarkyti asmens duomenis; (3) asmens duomenys
tvarkomi neteisėtai; (4) nesutinkate su asmens duomenų
tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens
duomenis; (5) nesutinkate su asmens duomenų tvarkymu
tiesioginės rinkodaros tikslu; (6) asmens duomenys turi būti ištrinti
laikantis teisės aktuose mums nustatytos prievolės
Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymąJūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume Jūsų asmens
duomenų tvarkymą, kai yra bent viena iš šių aplinkybių: (1) Jums
užginčijus tvarkomų asmens duomenų tikslumą (asmens
duomenų tvarkymas apribojamas tokiam laikotarpiui, per kurį mes
patikrinsime asmens duomenų tikslumą); (2) asmens duomenys
tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad asmens duomenys
būtų ištrinti; (3) mums nebereikia asmens duomenų jų tvarkymo
tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti, apginti
teisinius reikalavimus; (4) Jūs paprieštaravote asmens duomenų
tvarkymui (asmens duomenų tvarkymas apribojamas tokiam
laikotarpiui, per kurį mes patikrinsime, ar mūsų teisėtos asmens
duomenų tvarkymo priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis)
Teisė į duomenų perkeliamumąJūs turite teisę gauti Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums
pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio
skaitomu formatu ir persiųsti tuos asmens duomenis kitam
duomenų valdytojui, kai asmens duomenų tvarkymas yra
grindžiamas Jūsų sutikimu arba vykdant sutartį, kurios šalimi Jūs
esate, arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant
sutartį, ir asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis
priemonėmis. Kai techniškai įmanoma, Jūsų prašymu asmens
duomenis galime tiesiogiai persiųsti kitam Jūsų nurodytam
duomenų valdytojui. Šiuo atveju mes nevertiname, ar duomenų
valdytojas, kuriam bus perkelti Jūsų asmens duomenys, turi teisinį
pagrindą gauti Jūsų asmens duomenis ir ar šis duomenų
valdytojas užtikrins tinkamas Jūsų asmens duomenų saugumo
priemones. Mes neprisiimame atsakomybės už perkeltų asmens
duomenų tolesnį tvarkymą, kurį atliks kitas duomenų valdytojas
Teisė nesutikti su duomenų
tvarkymu
Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų
asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu. Jūs taip pat turite
teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai jie
tvarkomi mūsų arba trečiosios šalies teisėtų interesų tikslu,
išskyrus atvejus, kai Jūsų interesai arba pagrindinės teisės ir
laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra
už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas.
Teisė netaikyti tik
automatizuotu duomenų
tvarkymu, įskaitant
profiliavimą, grindžiamą
sprendimą
Jūs turite teisę reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik
automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą,
grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kyla teisinės pasekmės
arba kuris Jums panašiu būdu daro didelį poveikį.
Teisė pateikti skundą priežiūros institucijaiJeigu manote, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant
Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų reikalavimus, dėl
savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų
apsaugos inspekciją, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. 8 5
271 2804, 8 5 279 1445, el. paštas ada@ada.lt

 

PRAŠYMO DĖL JŪSŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMAS

Norėdamas įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises, pateikite mums pasirašytą laisvos formos prašymą arba užpildytą ir pasirašytą mūsų parengtą prašymo įgyvendinti Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises formą (kreipkitės į mus žemiau nurodytais būdais ir mes pateiksime Jums šią formą).

Prašymą galite pateikti šiais būdais:

 • Asmeniškai Jums ar Jūsų atstovui atvykus pas mus adresu Marių 60A-45, Kaunas.
 • Paštu adresu: Marių 60A-45, Kaunas..
 • Elektroniniu paštu: home@almeja.lt
 • Telefonu: +370 609 29731 (pasiteirauti dėl prašymo formos, jos užpildymo, pateikimo būdo irkt.)

Informuojame, kad teikdamas prašymą, Jūs privalote patvirtinti mums savo tapatybę:

 • Teikdamas prašymą asmeniškai – pateikti originalų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
 • Teikdamas prašymą paštu – pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją,patvirtintą notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka
 • Teikdamas prašymą elektroninių ryšių priemonėmis – pateikti asmens tapatybę patvirtinančiodokumento kopiją, pasirašytą elektroniniu parašu

Informuojame, kad prašymą gali pateikti Jūsų teisėtas atstovas. Atstovas, teikdamas prašymą Jūsų vardu, privalo patvirtinti mums savo tapatybę ir pateikti mums atstovavimo pagrindą patvirtinantį dokumentą.

Informuojame, kad anoniminiai prašymai, taip pat prašymai, kurie yra neužpildyti, neįskaitomi, nepasirašyti, surašyti ne lietuvių kalba ir pan. nenagrinėjami. Esant abejonių dėl prašymą pateikusio asmens ar jo atstovo tapatybės arba atstovavimo pagrindo, mes turime teisę paprašyti Jūsų pateikti papildomą informaciją, reikalingą norint patvirtinti prašymą pateikusio asmens tapatybę ir (arba) atstovavimo pagrindą.

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Siekdami apsaugoti Jūsų asmens duomenis nuo neteisėto jų tvarkymo, taip pat nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, mes taikome atitinkamas technines ir organizacines priemones.

Primename, kad, nors mes imamės visų būtinų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nei viena interneto svetainė, interneto pagalba atliekamas veiksmas ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Todėl prašome ir Jūsų imtis visų protingų priemonių, reikalingų asmens duomenims apsaugoti (pvz., naudoti „stiprius“ slaptažodžius, į naudojamus įrenginius įdiegti antivirusines programas, nevykdyti įtarimą keliančių operacijų ir pan.).

 

TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETO SVETAINĖS, PREKĖS IR PASLAUGOS

Informuojame, kad www.almeja.lt gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų interneto svetaines, prekes ir paslaugas, programas ir pan., kurių mes nekontroliuojame. Mes nesame atsakingi už informacijos, kurią surinko ir pateikė trečiosios šalys, saugumą, teisingumą ir privatumą.

Ši Privatumo politika nėra taikoma trečiųjų šalių interneto svetainėms, programoms, paslaugoms ir pan., net jei jomis naudojatės ar gaunate prieigą prie jų almeja.lt esančiomis priemonėmis. Ši Privatumo politika nėra taikoma informacijai, kurią teikia ar renka trečiosios šalys. Prieš pateikdami savo asmens duomenis, turėtumėte susipažinti su privatumo sąlygomis, paskelbtomis tokių trečiųjų asmenų interneto svetainėse ar programose, ar kurios taikomos naudojantis tokių trečiųjų asmenų paslaugomis.

 

SLAPUKAI

Interneto svetainėje www.almeja.lt yra naudojami slapukai. Slapukai – tai maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Slapukai nesukelia jokios žalos Jūsų įrenginiui. Slapukai padeda užtikrinti sklandų almeja.lt veikimą, leidžia stebėti lankymosi almeja.lt trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie almeja.lt lankytojų skaičių, padeda atpažinti Jus kaip ankstesnį almeja.lt lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi almeja.lt istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį.

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai, atmesti kai kurie slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Daugiau informacijos, kaip valdyti slapukus: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti

naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie interneto svetainės.

Interneto svetainėje www.almeja.lt naudojamų slapukų aprašus galite rasti čia:

Google: policies.google.com
Facebook: facebook.com

Mes galime naudotis Google Analytics ir/ar kitų svetainės analitikos paslaugas teikiančių tiekėjų įrankiais. Google Analytics ir kiti analitikos įrankiai naršymo duomenis renka slapukų ir panašių technologijų pagalba. Norėdami išjungti analitinius slapukus ir užkirsti kelią Google Analytics platformai rinkti duomenis apie jūsų naršymą, galite įsidiegti papildomą naršyklės įskiepą: tools.google.com

Mes galime naudotis Google, Adform ir kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Paprastai reklamos tiekėjai, kaip savarankiški asmens duomenų valdytojai, slapukų ir panašių technologijų pagalba renka Jūsų naršymo almeja.lt duomenis, kad galėtų pateikti Jums aktualią interneto reklamą almeja.lt, kitose interneto svetainėse ir kituose internetinės reklamos kanaluose (socialiniuose tinkluose, socialiniuose kanaluose, interneto paieškos sistemose ir pan.). Daugiau informacijos, kaip atšaukti tikslinius (komercinius) slapukus arba juos atmesti, rasite čia:

Google Ads: myaccount.google.com

Facebook Ads: facebook.com

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Privatumo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo almeja.lt dienos. Mes turime teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar pildyti Privatumo politiką. Nauja Privatumo politikos redakcija įsigalioja paskelbus ją almeja.lt.

 

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • Asmeniškai Jums ar Jūsų atstovui atvykus pas mus adresu Marių 60A-45, Kaunas.
 • Paštu adresu: Marių 60A-45, Kaunas.
 • Elektroniniu paštu: home@almeja.lt
 • Telefonu: +370 608 31070